Skip to content

Kráľovský vŕšok

Kde sa minulosť spája s budúcnosťou

kráľovský vŕšok

Kráľovský vŕšok je projektom komplexnej revitalizácie územia v lučeneckej časti Malá Ves, vrátane rekonštrukcie kaštieľa,  postaveného na základoch pôvodného rozľahlého barokového kaštieľa s historickou studňou. Zámerom projektu je vytvoriť netradičné prepojenie historického (minulého) a environmentálneho (budúceho) aspektu rozvojového územia a vybudovať jedinečnú environmentálnu, vzdelávaciu  a prímestskú oddychovú prírodno – historickú zónu.

Areál Kráľovského vŕšku tvoria dve časti – západná časť, v ktorej dominantu tvorí národná kultúrna pamiatka – secesný Kaštieľ Kráľovský vŕšok (odklik na podstranku o Kaštieli). Objekt bude slúžiť hlavne na prezentáciu kultúrno-historických hodnôt, pričom na priľahlých plochách budú prezentované ukážky záhradného umenia inšpirovaného súčasnými trendami, medzi ktorými je zvlášť výrazná podpora miestnej biodiverzity.

Východnú časť, ktorá je rozsiahlejšia, bude tvoriť environmentálne centrum enviroNOVA (odklik na podstranku enviroNOVA),  ktorá bude slúžiť na edukačné a výskumné činnosti a záhrady miestnej flóry. Budova environmentálneho centra bude slúžiť na výskum v rôznych oblastiach ale najmä na hľadanie prostriedkov urýchľujúcich dosiahnutie neutrálnej uhlíkovej stopy, udržateľnosti a digitalizácie.

kráľovský vŕšok
kaštieľ kráľovský vŕšok
kastiel

Secesný kaštieľ, ktorý postavili začiatkom 20. storočia a v roku 1985 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku bol kedysi obklopený rozsiahlym parkom, z ktorého sa dnes, bohužiaľ, zachovalo už len torzo. 

Aktuálne prebieha na jeho území rozsiahla rekonštrukcia, ktorej cieľom je nielen kompletne zrekonštruovať kaštieľ, ale aj vytvorenie reprezentatívnej a oddychovej záhrady v secesnom slohu, pre ktorú je v záhradnej tvorbe typická ornamentálna výsadba, bohatá kvetinová výzdoba a menšie architektúry ako múriky, schodištia, pergoly a pod.

Súčasťou kaštieľa a jeho areálu bude aj ubytovacie zariadenie, chalety a wellness centrum.

kaštieľ kráľovský vŕšok
environova envirocentrum

Hlavnou úlohou environmentálneho centra bude okrem vzdelávania, zvyšovania environmentálneho povedomia a výskumu a vývoja aj revitalizácia v súčasnosti intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny.

V rámci kompletnej rekonštrukcie a revitalizácie Kráľovského vŕšku sa plánuje vytvorenie inovačného inkubátora a akcelerátora zameraného na vedu a edukáciu.

Budova environmentálneho centra enviroNOVA bude slúžiť na výskum v rôznych oblastiach ale najmä na hľadanie prostriedkov urýchľujúcich dosiahnutie neutrálnej uhlíkovej stopy, udržateľnosti a digitalizácie. Cieľom je vytvoriť priestor s praktickými ukážkami resp. environmentálne vhodnými riešeniami využívanými v praxi.